Podnikání

Revize elektriky nezabraňuje pouze smrtelnému úrazu


Jednou z podstatných výhod slaboproudého odvětví elektroinstalace a elektrických spotřebičů je nízké napětí, které není životu nebezpečné. Proto si mohou amatérští kutilové v tomto směru doslova hrát s tištěnými spoji a vyrábět různé blikače, stmívače, rozhlasové přijímače, zesilovače atp. Slaboproudá elektronika je vhodná jako koníček i pro starší děti, můžete je ponechat i bez dozoru, protože víte, že se jim nic zlého nemůže přihodit.

žárovková patice E27

Smrtelné úrazy se týkají výhradně silnoproudu, a bohužel i veškerých elektrických rozvodů v domácnostech a na nich závislých elektrických spotřebičů. Ovšem úraz není jediné úskalí tohoto fenoménu, může vás tu zastihnout rozsáhlý požár. Jak vlastně k požáru může dojít?

Revize elektriky v bytech, rodinných domech, v kancelářích a v mnoha dalších prostorách někdy odhalí slabá místa, jimiž jsou například uvolněné šrouby ve svorkách koncových prvků, anebo z nejrůznějších důvodů poškozené izolace vodičů. Jestliže mezi vodiči nebo vodičem a kovovým šroubem vznikne drobná skulina, může tu dojít ke vzniku elektrického oblouku, jaký znáte z elektrické svářečky. Jestliže je oblouk dostatečně razantní, snadno pak zapálí díky velmi vysoké teplotě hoření okolní hořlavé předměty.

elektrické spotřebiče

Toto je ovšem situace velmi nebezpečná z toho důvodu, že elektrický oblouk může začít své dílo zkázy kdykoli bez ohlášení. Jestliže v tu chvíli máte štěstí a nacházíte se poblíž, stačí vypnout hlavní jistič a popadnout do ruky práškový hasicí přístroj a během chvíle je po požáru. Přivoláte pak elektrikáře na odstranění závady a můžete si zhluboka oddechnout. Mnohem horší dopad však mají situace, kdy nejste doma, a požár se velmi rychle rozšíří do okolních prostor, načež si jej někdo povšimne třeba až za půl hodiny. Přivolaní hasiči jsou pak vaší jedinou spásou a škody na majetku mohou jít do milionů korun.

Powered by: Wordpress