Nákupy

Kdy rozesílat svatební oznámení


Jednou z povinností svatebního páru je mimo jiné také poslání svatebního oznámení https://www.goldpress.cz/produkty/svatebni-oznameni/. Jedná se o kartičku či pohled s údaji o tom, kdy a kde svatba proběhne. Pochopitelně je důležité, aby ji všichni hosté dostali včas. Na druhou stranu však nevypadá dobře, pokud přijde dlouho před samotnou událostí. Proto je na novomanželích, aby správně zvolili termín, kdy pozvánky odeslat.

Bohužel, ačkoliv svatby mají poměrně přísná pravidla, není nikde přesně dáno, jak dlouho před samotnou událostí by měly pozvánky dorazit. Proto bychom měli vzít v úvahu také to, zda pozvaní hosté nebudou již zaneprázdněni – jednoduše řečeno, měli by o tom vědět dostatečně dlouho dopředu, aby neměli jiné plány.

svatební pohoštění s pozváním

Pokud je posíláme poštou či jinou zásilkovou službou, musíme si také pohlídat, jak dlouho bude trvat doručení. To platí zejména tehdy, pokud například zveme příbuzné ze zahraničí. To je většinou také důvod, proč vlastně pozvánku pošleme tímto způsobem, a nepředáme ji osobně, jak se sluší – onen člověk je zkrátka příliš daleko na to, než abychom tam mohli jednoduše zajet.

Samozřejmě v době, kdy ji posíláme, bychom již měli mít vše zařízené a domluvené. Rozhodně se nehodí, abychom například napsali, že se svatba bude konat na nějakém místě, abychom pak zjistili, že ve skutečnosti tam mají v tu dobu jiný program a nás tam jednoduše „šoupnout“ nemohou. Proto je nutné napřed vše napevno domluvit.

různé typy svatebních oznámení

Dále je také nutné, aby pozvaní měli dost času na odpověď. Samozřejmě, pokud jim pozvánku dáme osobně, mohou odpovědět v podstatě hned. Pokud ji však posíláme poštou, situace je poněkud jiná. Je tedy nutné ji odeslat včas, abychom na onoho pozvaného hosta zbytečně nevyvíjeli nepříjemný tlak.

Pozvaní hosté také musí mít dostatek času na přípravu – sehnání šatů, svatebního daru a dalších nezbytností. Nehodí se tedy, aby se o svatbě dozvěděli na poslední chvíli, například jen den dva předem.

Je proto dobré vše pečlivě zorganizovat tak, aby celá tato fáze skutečně klapala a vše do sebe zapadalo. Tak budeme mít jistotu, že vše skutečně dobře dopadne.

Powered by: Wordpress