Byt

Je v bytě lepší koberec či lino?


Je pravdou, že byt a rodinný dům se od sebe v mnoha ohledech liší. Z tohoto důvodu je také pÅ™i jejich zaÅ™izování dávat důraz na jiná kritéria. StejnÄ› je tomu i s výbÄ›rem podlahy. U nás jsou zatím nejpopulárnÄ›jší dvÄ› možnosti – klasický koberec Äi lino. Které z nich ale zvolit do bytu, když obÄ› varianty mají svá pro a proti?

 

byt s dlážděnou podlahou

 

V první řadě je potřeba si ujasnit pozitiva obou možností. Koberec působí útulněji a také hřeje do nohou, což oceníme zvláště v zimě. Také tlumí zvuky, což právě v bytě oceníme – všichni sousedé nemusí například vědět, že jsme právě přišli do kuchyně, nebo slyší každý náš krok.

 

To vÅ¡e oceníme zvláštÄ› tehdy, pokud máme malé dÄ›ti, které si Äasto hrají na podlaze. Nebude jim tak zima a nebudou také tolik ruÅ¡it sousedy. Obojí prospÄ›je nejen nám, ale také sousedskému soužití, které je právÄ› v paneláku tak důležité. RozhodnÄ› je to tedy varianta, kterou bychom mÄ›li zvážit.

 

klasický panelák

 

Na druhou stranu lino se mnohem snadnÄ›ji Äistí. Navíc v nÄ›m také nedrží bláto a chlupy, což jej výhoda, pokud máme domácího mazlíÄka, který pouÅ¡tí chlupy, například koÄku Äi psa. Také jeho údržba je nejen snadnÄ›jší, ale také nenadÄ›lá tolik hluku, což je plus pro sousedy – asi nikdo nechce poslouchat, jak soused ve vedlejším bytÄ› každý týden luxuje.

 

SamozÅ™ejmÄ› obojí také záleží na tom, jak je dům celkovÄ› stavÄ›ný, jak jsou silné stÄ›ny a stropy a jak dobÅ™e vedou zvuk. ZvláštÄ› v panelácích je Äasto slyÅ¡et každý krok, zatímco ve starších, silnÄ›jších domech je naopak zvuková izolace mnohem lepší. SamozÅ™ejmÄ› to neznamená, že by nebylo slyÅ¡et vůbec nic, avÅ¡ak je toho podstatnÄ› ménÄ›, než v paneláku.

 

Zde tedy rozhodnÄ› není ani jedna správná možnost. Vždy záleží na konkrétních okolnostech, tedy podmínkách, Äasu a o tom, kolik Äasu jsme ochotni vÄ›novat údržbÄ›. Je tedy vhodné sepsat si pozitiva i negativa každé možnosti a podle toho se rozhodnout. Tak budeme spokojení my i sousedi.

Powered by: Wordpress