Životní styl

Pěstování ovoce a zeleniny


Zahrádka

Úrodnou půdu můžeme mít hned na zahradÄ› za rodinným domem, ovÅ¡em je tu více možností. TÅ™eba senioÅ™i bydlící v panelovém domÄ› si Äasto poÅ™izují zahrádky v zahrádkářských koloniích, protože je to místo, kam si můžou kdykoliv zajet do přírody a odpoÄinout si od ruchu velkomÄ›sta. Navíc zde mají mnohdy mezi dalšími zahrádkami své kamarády, takže si s nimi můžou popovídat a příjemnÄ› tak tráví Äas.

okrasná zahrada

K tÄ›mto pozemkům patří políÄka, na kterých se dá pÄ›stovat zelenina i okrasné plodiny. SamozÅ™ejmÄ› je to jistá starost, protože nestaÄí rostliny pouze zasadit, ale chce se to o nÄ› dobÅ™e starat. PÅ™eci jen v létÄ› bývají dost velká vedra, takže bez zálivky by nám rostlinky uhynuli a chceme to také vhodné hnojení, ale tÅ™eba s chemií bychom to nemÄ›li moc pÅ™ehánÄ›t. Na zahrádce můžeme také peÄovat o stromy a po nÄ›kolika letech od jejich zasazení se nám odvdÄ›Äí plody. Na zahradÄ› si můžeme užívat také odpoÄinku.

Balkon

Ne každý má nÄ›jaký ten pozemek, kde by si mohl vypÄ›stovat nÄ›co vlastního. Pokud vÅ¡ak máte balkon, tak tuto Äinnost v malinkém množství můžete vykonávat také. Můžete sem totiž umístit velké nádoby a zasadit do nich tÅ™eba rajÄata. SamozÅ™ejmÄ› prostoru zde moc není, ale budeme mít nÄ›co na zpestÅ™ení k svaÄinÄ›. Výhodou vlastního pÄ›stování je rozhodnÄ› to, že víme, co se bÄ›hem celého procesu s rostlinami dÄ›lo, takže se nemusíme obávat tÅ™eba velkého množství používaných chemických přípravků.

panelák s balkony

Pro mnoho lidí je to zároveň zábava a odreagování, protože můžou sledovat, jak jim rostliny prospívají, rostou a plody dozrávají. SamozÅ™ejmÄ› nÄ›kdo má radÅ¡i pÄ›stování okrasných rostlin, kterých se sice moc nenajíme, ale za to udÄ›lají velkou parádu, pÅ™iÄemž Å™ada z nich má hezké kvÄ›ty. Vždy byste vÅ¡ak mÄ›li výbÄ›r pÅ™izpůsobit podmínkám, aby se rostlinÄ› na daném místÄ› daÅ™ilo. Rozhodující Äasto bývá teplota a intenzita sluneÄního svitu.

Powered by: Wordpress